Ситроен hy van

Citro n; фр. Citro n: Тип: акционерное общество: Основание: 1919: Основатели: Андре Ситроен.